3d vizualizacija interijera vile Lovište

Interijer vile

3d vizualizacija interijera vile koja se nalazi na zapadnom dijelu poluotoka Pelješac u mjestu Lovište. 3d vizualizacija uključuje seriju statičnih prikaza interijera, 360 panorame i 3d animaciju. Ovdje možete vidjeti 360 panoramu.

Date

ožujak 22, 2018

Klijent

Pero Ćeškić

Tip projekta

Vizualizacija interijera