DRACO® PLAN 435 je geotekstil od polipropilena za razne namjene u graditeljstvu

DRACO® PLAN 150 e visokokvalitetna ekološka jednoslojna hidroizolacijska membrana od sintetičke gume (TPOa)

DRACO® PRIMO 520 je dvokomponentni prajmer bez otapada za DRACO® GARD sustav

DRACO® POOL 800 je dvokomponentna, tiksotropna epoksidna boja, formulirana tako da produži vrijeme ugradnje i poveća prionjivost na podlogu bez upotrebe otapala.